Statistiek > Statistisch onderzoek
123456Statistisch onderzoek

Toepassen

Opgave 15De Nationale Doorsnee
De Nationale Doorsnee

De "Nationale Doorsnee" was in een landelijk statistiekproject voor leerlingen uit klas 1 en 2. Centrale vraag was: "Wie is de gemiddelde leerling van Nederland?" Het ging bij dit project om negen kenmerken:

  • lichaamslengte

  • ontbijtgewoonte

  • tijdsbesteding sport

  • tijdsbesteding tv

  • tijdsbesteding computer

  • leukste vak op school

  • zakgeld per week

  • bijverdienste per week

  • favoriete popster of popgroep

a

Naar welk soort variabele verwijst elk van deze kenmerken?

b

Bedenk bij elk kenmerk een goede vraag, die aansluit bij de door jou genoemde soort variabele.

c

Welk tiende kenmerk en welke tiende vraag zou je kunnen toevoegen om de gemiddelde leerling van Nederland nog verder te typeren?

Opgave 16Smartphonegebruik
Smartphonegebruik

Maak een opzet voor een onderzoek onder een deel van de ouders en leerlingen van de school naar hun gebruik van een smartphone en neem je onderzoeksplannen onder de loep en verbeter deze.

a

Ontwerp minimaal twee heel concrete onderzoeksvragen: wat wil je precies weten over het smartphone-gebruik van de leerlingen en hun ouders? Anders gezegd: welke vragen wil je beantwoord zien nadat je dit onderzoek hebt uitgevoerd?

b

Ontwerp een lijst met goede vragen, zodanig dat je met de antwoorden erop je eigen onderzoeksvragen kunt beantwoorden.

c

Stel een lijst met variabelen samen waarin je de antwoorden op je vragenlijst gaat vastleggen en geef bij elke variabele aan of het om een kwalitatieve, discreet kwantitatieve of continu kwantitatieve variabele gaat.

d

Ontwerp een aselecte en representatieve steekproef van leerlingen en ouders op jouw school.

e

Ontwerp de manier waarop je de steekproefpersonen de vragen gaat stellen zodanig dat je de meeste kans hebt op zo veel mogelijk serieuze antwoorden.

verder | terug