Statistiek > Statistisch onderzoek
123456Statistisch onderzoek

Uitleg

Het percentage mensen dat (vrijwel) nooit vlees eet is minder dan %, bij miljoen Nederlanders dus mensen. Dit aantal is wel stijgende en gebaseerd op onderzoeken van onder andere het RIVM, het Landbouw Economisch Instituut, Natuur en Milieu, het Voedingscentrum en Milieu Centraal.
Bron: Nederlandse vegetariërsbond, maart 2017

Belangrijke vragen bij zo'n bewering zijn:

  • Waar komen deze gegevens vandaan?

  • Hoe betrouwbaar is zo'n uitspraak?

Statistiek houdt zich bezig met het verzamelen, uitleggen en presenteren van betrouwbare gegevens over groepen (van bijvoorbeeld mensen), waarbij meestal maar een deel van de groep wordt onderzocht. Je noemt de groep "de populatie" en het deel van de groep "een steekproef" . De gegevens die je verzamelt heten "data" .

Het kiezen van de steekproefdeelnemers moet "aselect" (willekeurig) plaatsvinden.

De steekproef moet "representatief" zijn: alle soorten deelnemers moeten naar verhouding even vaak in de populatie voorkomen als in de steekproef.

Om te zorgen dat je een goede "steekproef" hebt, moet je ook zorgen dat deze groot genoeg is.

Een statistisch onderzoek begon met de onderzoeksvraag: "Hoeveel procent van de Nederlanders is vegetariër?"

Deze vraag gaat over de variabele "aantal Nederlanders dat vegetariër is" . Deze variabele is kwantitatief (in getallen uit te drukken). Daartegenover staan kwalitatieve variabelen zoals geslacht of politieke voorkeur.

Opgave 1

Bestudeer de uitleg. Welke van de volgende steekproeven zijn representatief?

a

Om een onderzoek te doen naar het discotheekbezoek onder - tot -jarigen kies je de leerlingen van jouw eigen klas.

representatief

twijfelachtig

representatief als de steekproef groot genoeg is

b

Om de politieke voorkeur van Nederlanders te bepalen, worden aselect uit de telefoongids van Nederland abonnees getrokken die aan het onderzoek deelnemen.

representatief

twijfelachtig

representatief als de steekproef groot genoeg is

c

Om de gemiddelde onderhoudskosten van een bepaald automerk te bepalen, worden de bezitters van zo’n auto via de Autovisie opgeroepen om de kosten die zij gemaakt hebben, op te geven.

representatief

twijfelachtig

representatief als de steekproef groot genoeg is

d

Om de kwaliteit van diepvrieskippen te bepalen, kopen de onderzoekers diepvrieskippen; van 19 merken steeds 10 aselect getrokken stuks.

representatief

twijfelachtig

representatief als de steekproef groot genoeg is

Opgave 2

In welke gevallen is sprake van een aselecte steekproef?

Tien Deventernaren selecteren door uit het bevolkingsregister van Deventer de eerste tien namen die met een H beginnen, te nemen.

Een provincie in Nederland kiezen door deze geblinddoekt op een kaart van Nederland aan te wijzen.

Vijf havo 4-leerlingen kiezen door uit een zak met gevouwen lootjes met alle achternamen van leerlingen uit 4 havo de eerste vijf te halen.

Automobilisten om en om aanhouden en controleren bij de toegangsweg van een dorp vanaf 20:00 tot 22:00 uur.

Opgave 3

Je doet een onderzoek onder jongeren naar hun mening over mp3-spelers.

Welke van de hier genoemde onderzoeksmiddelen zijn het meest geschikt?

een telefonische (vaste telefoon)enquête

een vragenlijst in een meidenblad

een vragenlijst via sociale media

een vragenlijst op straat vlak bij een winkelcentrum

verder | terug