Statistiek > Statistisch onderzoek
123456Statistisch onderzoek

Verkennen

Opgave V1

In en rond de Randstad zijn er vrijwel elke dag files. Er wordt al jaren onderzoek gedaan hoe dit probleem de wereld uit geholpen kan worden. De verzamelnaam voor het onderzoek in waar files zich voordoen en de vele voorgestelde oplossingen is het "fileprobleem" .

a

Voor welke beroepsgroepen is de ontwikkeling van het fileprobleem van belang?

b

Waarom is statistisch onderzoek noodzakelijk om het ontstaan van files te onderzoeken?

c

Wie doen in Nederland statistisch onderzoek?

Opgave V2

Bedenk een opzet voor een onderzoek onder een deel van ouders en leerlingen van de school naar hun gebruik van de fiets. Hierbij wil je uiteindelijk uitspraken kunnen doen over het gebruik van de fiets van alle leerlingen van de school en hun ouders.

verder | terug