Statistiek > Statistisch onderzoek
123456Statistisch onderzoek

Testen

Opgave 17

In 2006 hield het mannenblad "Men’s Health" een wereldwijd seksonderzoek. Ruim mannen (lezers) van het blad vulden de vragenlijst in. In Nederland waren er ongeveer mannen die reageerden. De kop boven veel artikelen was: "Nederlandse man vrijt langdurig."

a

Wat vind je van de opzet van het onderzoek?

b

Is de steekproef aselect en representatief?

c

Wat vind je van de kop boven de artikelen?

d

Wat is het lastige van vragen bij seksonderzoeken en de conclusies die je eruit kunt trekken?

Opgave 18

In deze afbeelding kun je voor ieder genoemd muziekgenre het aantal muziekfestivals dat in Nederland in 2013 plaatsvond, aflezen.

a

Van welk type variabele worden hier gegevens afgebeeld: van een discrete kwantitatieve variabele of van een kwalitatieve variabele?

Deze gegevens zijn verzameld vanwege een statistisch onderzoek.

b

Bedenk een mogelijk onderzoek waarbij deze gegevens als onderdeel van een aselecte, representatieve steekproef worden gebruikt. Omschrijf duidelijk de onderzoeksvraag, de populatie en de steekproef.

c

Bedenk een mogelijk onderzoek waarbij dit de gegevens van de gehele populatie zijn. Omschrijf duidelijk de onderzoeksvraag en de populatie.

Stel dat deze gegevens gebruikt worden voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag "Welk genre muziekfestival kwam het meest voor in Nederland in 2013?" .

d

Is dit dan een vorm van beschrijvende of verklarende statistiek? Verklaar je antwoord.

Opgave 19

De docent van een bovenbouwgroep wil aselect een leerling kiezen als assistent bij de uitleg. In de groep zitten leerlingen.

a

Bedenk een manier om dit met een getalsimulatie op de grafische rekenmachine of in (een digitaal programma zoals) Excel uit te voeren.

b

Bedenk een manier om dit met een (getal-)simulatie zonder rekenmachine of digitaal hulpmiddel uit te voeren.

c

Bedenk een manier om zonder simulatie, hopelijk aselect, een leerling uit deze groep te kiezen.

verder | terug