Statistiek > Verzamelen en ordenen
123456Verzamelen en ordenen

Voorbeeld 1

Bekijk het bestand Lengtes van 90 meisjes. Sla het bestand voor je ermee werkt eerst op je eigen pc op.
Maak een klassenindeling met een klassenbreedte van cm met als ondergrens m. Bereken ook de relatieve frequenties.

> antwoord

Maak de klassenindeling en turf de aantallen; maak een (absolute) frequentietabel. Excel kan automatisch turven in series getallen. In het Practicum kun je zien hoe dat in zijn werk gaat. Let erop dat de eerste klasse is, de tweede klasse , enzovoort.

In het antwoordblad Lengtes van 90 meisjes vind je de absolute frequenties en de relatieve frequenties.

Opgave 4

Gebruik het bestand Lengtes van 90 meisjes.

a

Verander de klassenbreedte van in . Maak een tabel met de klassen, absolute frequenties, relatieve frequenties en de cumulatieve frequenties.

b

Verander de klassenbreedte van naar . Hoe groot is nu de hoogste frequentie?

c

Probeer nog een aantal klassenbreedten. Welke klassenbreedte vind je het meest geschikt?

verder | terug