Statistiek > Diagrammen gebruiken
123456Diagrammen gebruiken

Toepassen

Opgave 15Eigen onderzoek
Eigen onderzoek

Inmiddels heb je hopelijk zelf een onderzoek uitgevoerd en de resultaten in tabellen weergegeven.

Nu ga je diagrammen maken bij deze tabellen.

  • Bedenk bij elke tabel die je hebt gemaakt wat voor soort diagram de gegevens volgens jou het beste weergeeft. Geef hier argumenten voor. Gebruik hierbij de lijst met variabelen die je eerder hebt opgesteld en waarbij je hebt aangegeven of de variabelen kwalitatief, discreet kwantitatief of continu kwantitatief zijn.

  • Maak de diagrammen die je bij je tabellen hebt gekozen. Dit kan op papier, of met Excel.

Let op! Je hoeft nog geen uitspraken te doen. Bewaar je resultaten wel goed, dan kun je er later mee verder.

Opgave 16De juiste maat
De juiste maat

In 1951 verscheen bij uitgeverij Stafleu in Leiden het boek "De Juiste Maat" , met als ondertitel "Lichaamsafmetingen van Nederlandse vrouwen als basis voor een nieuw maatsysteem voor damesconfectiekleding" . Auteurs van dit boek waren J. Sittig, Adviesbureau voor Toegepaste Statistiek, en prof. dr. H. Freudenthal, Rijksuniversiteit Utrecht. Het onderzoek was gehouden in opdracht van N.V. Magazijn De Bijenkorf, Amsterdam. In het kader van dit onderzoek zijn bij vrouwelijke klanten van de Bijenkorf vijftien lichaamsmaten opgemeten. Vervolgens is gekeken welke van deze maten het meest bruikbaar zijn om een maatsysteem voor kleding op te baseren.

Bekijk een deel van de uitkomst van het onderzoek in het bestand Statistiek Bijenkorf 1947.

a

Om welk type statistische variabelen gaat het hier?

b

Welke klassenindeling is er gebruikt voor de variabele lengte?
En voor de variabele gewicht?

c

Maak een histogram van de relatieve frequenties van de lengtes van de vrouwen.
Wat valt op aan dit histogram?

d

Hoeveel procent van de vrouwen heeft een lengte vanaf (afgerond) m tot en met m?

e

Maak een histogram van de relatieve frequenties van de gewichten van de vrouwen.
Wat valt op aan dit histogram?

verder | terug