Statistiek > Diagrammen gebruiken
123456Diagrammen gebruiken

Voorbeeld 1

Bekijk het staafdiagram met bevolkingspercentages per stad. Je kunt de steden (met de bijbehorende staven) onderling verwisselen.

Bekijk het histogram met lengtes van basketballers. Hierin lopen de getallen op de horizontale as netjes op. Verwisselen van die getallen met bijbehorende staven mag nu niet.

Waarom mag je in het staafdiagram de staven onderling verwisselen en in het histogram niet?

> antwoord

De variabelen in het staafdiagram zijn kwalitatief. Onderling verwisselen van staven bij een kwalitatieve variabele maakt niet uit. Maar de variabele lengte (cm) in het histogram is kwantitatief en loopt op van de kleinste lengte naar de langste lengte. Omdat de variabele op de horizontale as oploopt vanaf 0, kun je de bij de lengte behorende staven niet verwisselen.

Opgave 4

Je hebt intussen kennisgemaakt met verschillende soorten diagrammen.

a

Wat is het verschil tussen een histogram en een staafdiagram?

b

Wat is het voordeel van een histogram boven een staafdiagram?

c

Wat is het verschil tussen een frequentiepolygoon en een lijndiagram?

Opgave 5

Dit is een deel van de dienstregeling van een busdienst. Het is een steelbladdiagram.

a

Schrijf de frequentie per heel uur in een frequentietabel.

b

Maak een histogram met het aantal busritten per uur.

c

Welke informatie staat wel in een steelbladdiagram en niet in een histogram?

d

Welke informatie staat zowel in een steelbladdiagram als in een histogram?

e

Waarom maak je bij elk onderzoek niet altijd een steelbladdiagram in plaats van een histogram?

Opgave 6

Bekijk het histogram met de lengtes van een groep mannen. De klassenindeling in dit histogram voldoet niet aan de regels.

a

Elk van de drie staven kun je met verticale lijntjes verdelen in staven van vijf centimeter breed. Leg uit waarom het histogram dan niet meer de juiste weergave van de lengtes van deze groep mannen weergeeft.

b

Maak een correcte versie van dit histogram.

verder | terug