Statistiek > Diagrammen gebruiken
123456Diagrammen gebruiken

Voorbeeld 2

Maak een histogram en een frequentiepolygoon van relatieve frequenties bij het bestand Levendgeborenen naar leeftijd moeder.

> antwoord

Bekijk het resultaat.

klasse freq. rel. freq.
1 15-19 jaar
2 20-24 jaar
3 25-29 jaar
4 30-34 jaar
5 35-39 jaar
6 40-44 jaar
7 45-49 jaar
totaal

Merk op dat je in Excel eigenlijk geen histogram kunt tekenen. Je maakt een staafdiagram dat zo veel mogelijk op een echt histogram lijkt. Het verschil is dat op de horizontale as geen normale schaalverdeling staat, maar de namen van de klassen. Vaak vervang je die door klassenmiddens. Excel kan de staven tegen elkaar zetten.

Opgave 7

Bekijk in het voorbeeld het overzicht van levendgeborenen naar leeftijd van de moeder in 2003.

Maak zelf (bijvoorbeeld met Excel) het histogram en de polygoon van de relatieve frequenties bij deze klassenindeling van levendgeborenen naar leeftijd van de moeder.

verder | terug