Statistiek > Diagrammen gebruiken
123456Diagrammen gebruiken

Testen

Opgave 17

Je ziet de medaillespiegel van de Olympische Spelen van 2008 in Beijng met de beste landen.

a

Wat geeft elke staaf in dit diagram weer?

b

Waarom is een 3D-diagram hier handig? Wat staat er op elk van de assen weergegeven?

c

Welk land heeft de meeste gouden medailles gewonnen?

d

Welk land heeft de meeste zilveren medailles gewonnen?

e

Welk land heeft totaal de meeste medailles gewonnen?

f

Deze gegevens kun je ook in een gestapeld staafdiagram weergeven. Hoe ziet dat eruit? Wat is het voordeel en het nadeel?

g

Bedenk een presentatie die alle gewenste informatie bevat en een duidelijk overzicht geeft.

Opgave 18

Voor een toets kun je maximaal punten scoren. Je ziet de scores van een groep van veertig personen.
59 – 57 – 53 – 60 – 63 – 58 – 77 – 33 – 50 – 59
58 – 75 – 62 – 54 – 53 – 78 – 59 – 68 – 65 – 62
57 – 60 – 80 – 47 – 90 – 30 – 60 – 35 – 57 – 87
63 – 65 – 63 – 58 – 65 – 70 – 73 – 58 – 63 – 55

a

Deel deze scores in klassen in. Neem als laagste klasse . Maak een frequentietabel.

b

Maak bij deze tabel een histogram van relatieve frequenties.

c

Maak een frequentiepolygoon met de relatieve frequenties.

d

Personen die of meer punten hebben, scoren voldoende. Maak een cumulatief relatief frequentiepolygoon en bepaal hoeveel procent van deze groep voldoende heeft gescoord.

Opgave 19

Je ziet een staafdiagram van de wereldvoorraad olie, kolen en gas per regio per eind 2013.

Mtoe = miljoen ton olie-equivalenten = terajoules.

a

Hoe zie je dat dit diagram geen histogram is?

b

Waarom is een staafdiagram gemaakt en geen cirkeldiagram?

c

Je ziet de bij het staafdiagram behorende data voor eind 2013 en eind 2012. Maak een cirkeldiagram voor de aardgasvoorraad per regio per eind 2013.

Wereld olie-, kolen- en gasvoorraden per regio per eind 2013
2012 2013
[1000 Mtoe] olie kolen aardgas olie kolen aardgas
Noord-Amerika
Zuid-Amerika
Europa
Rusland
Midden-Oosten
Afrika
Azië en Australië
Totaal
d

Welk soort diagram zou je maken als je de voorraden per regio per eind 2013 en per eind 2012 met elkaar wilt vergelijken? Teken dit diagram.

bron: BP review of World Energy, 2014

verder | terug