Statistiek > Gegevens samenvatten
123456Gegevens samenvatten

Voorbeeld 1

Bekijk het steelbladdiagram van de cijfers in een klas. Het is tegelijk een klassenindeling (eerste klasse ) en een overzicht van alle cijfers (in de tweede klasse zit twee keer het cijfer ). Je kunt er ook een boxplot van maken.

  • De modus is en de modale klasse is .

  • De mediaan is (het gemiddelde van de twee middelste cijfers), het eerste kwartiel is en het derde kwartiel is .

  • De spreidingsbreedte (het verschil tussen het hoogste en het laagste verschil) is als je naar de werkelijke cijfers kijkt, of als je naar de klassenindeling kijkt.

  • De kwartielafstand is . Het is de breedte van de box van de boxplot.

De boxplot verdeelt alle cijfers in vier delen met elk % van deze cijfers.

Opgave 6

Bekijk in het voorbeeld het steelbladdiagram en de boxplot. In de tabel zie je de cijfers gehaald voor een wiskundetoets van twee parallelklassen.

cijfers klas A   cijfers klas B
6,7 6,4 4,9 3,8 4,0   4,0 6,2 4,9 3,9 5,9
5,6 5,8 6,8 8,2 4,7   7,3 4,7 6,7 7,6 9,4
3,4 8,5 4,1 6,9 7,3   8,3 5,7 7,2 8,7 7,1
6,1 7,5 6,7 6,2 3,4   7,0 6,5 7,4 5,0 4,8
7,9 4,5 8,3       7,7 6,5 4,9 8,8 6,3

Maak van de cijfers van beide klassen een steelbladdiagram en bepaal de mediaan en de kwartielafstand van beide klassen. Teken voor beide klassen een boxplot van de resultaten.

Opgave 7

Welke uitspraak is waar voor de volgende waarnemingsgetallen?
58; 63; 51; 56; 86; 69; 55; 76; 74; 69; 45; 75; 55; 68; 68; 52; 70; 57; 65; 78; 65; 72; 83; 65; 79.

De modus en mediaan zijn gelijk.

De modus en het gemiddelde zijn gelijk.

Het gemiddelde en de mediaan zijn gelijk.

Geen van deze uitspraken is waar.

Opgave 8

Welke uitspraken zijn waar voor de volgende waarnemingsgetallen?
58; 63; 51; 56; 86; 69; 55; 76; 74; 69; 45; 75; 55; 68; 68; 52; 70; 57; 65; 78; 65; 72; 83; 65; 79; 57; 63; 63; 72; 63.

De modus is groter dan de mediaan.

Het gemiddelde is groter dan de mediaan.

De modus is kleiner dan het gemiddelde.

Opgave 9

In de vorige paragraaf heb je waarschijnlijk diagrammen gemaakt bij je eigen onderzoek. Nu ga je de gegevens uit je onderzoek samenvatten.

Volg de volgende stappen:

  1. Bepaal bij alle tabellen of grafieken uit je onderzoek, indien mogelijk, de drie centrummaten: gemiddelde, modus, mediaan.

  2. Bepaal bij alle tabellen, indien mogelijk, het eerste kwartiel en derde kwartiel en teken de bijbehorende boxplots.

  3. Bereken bij alle tabellen, indien mogelijk, de standaardafwijking.

Let op! Je hoeft nog geen uitspraken te doen. Bewaar je resultaten wel goed, we gaan hier in de volgende paragraaf mee verder.

verder | terug