Statistiek > Gegevens samenvatten
123456Gegevens samenvatten

Voorbeeld 2

Bekijk de tabel met Gegevens van 36 mannen.

Je wilt van alle drie de series waarnemingsgetallen zowel de drie centrummaten als de drie spreidingsmaten bepalen.

Gebruik je Excel, dan gebruik je de statistische functies om de centrummaten en de spreidingsmaten te (laten) berekenen. Zie het practicum Data presenteren en vergelijken.

Werk je met de hand of met de grafische rekenmachine, dan maak je meteen geschikte frequentieverdelingen. Je kunt dan de centrummaten en de spreidingsmaten alleen nog schatten vanuit de klassenmiddens. Zie het practicum Statistiek met de GR.

> antwoord

Voor de modus en de mediaan zijn de sorteerfuncties in Excel erg handig. Verder kun je gemakkelijk optellen en kolommen maken met de waarden van een waarnemingsgetal maal zijn frequentie, enzovoort.

In deze tweede versie van het Excel bestand vind je de antwoorden. Let op de formules die gebruikt zijn.

Werk je met de grafische rekenmachine, maak dan eerst een tabel van relatieve frequenties met een passende klassenindeling. Bepaal de klassenmiddens en voer deze samen met de frequenties in het STAT-menu op je grafische rekenmachine in. Bereken vervolgens de centrum- en spreidingsmaten.

Bij de klassenindelingen zijn de mediaan, de kwartielen en de kwartielafstand niet bepaald. Dat gaat beter met een cumulatieve relatieve frequentiepolygoon.

gemiddelde modus mediaan spreidings-breedte variantie standaard-deviatie kwartiel-afstand
leeftijd
lengte bestaat niet
gewicht
bestaat niet

De gebruikte klassenbreedtes zijn jaar, cm en kg.

Opgave 10

Bekijk het bestand Gegevens van 36 mannen-uitwerking II. Je ziet hoe je de centrummaten en de spreidingsmaten berekent (klik op de juiste cellen en bekijk de formules).

a

Hoe wordt het gemiddelde berekend?

b

Hoe wordt de spreidingsbreedte (variatiebreedte) berekend?

c

Hoe wordt de kwartielafstand berekend?

d

Ga na dat de modale leeftijd, de modale lengte en het modale gewicht correct zijn.

e

Bereken de kwartielen en teken de bijpassende boxplots.

f

Hoe wordt de standaardafwijking berekend?

Opgave 11

Bekijk het voorbeeld. Je werkt met de tabellen in het bestand Gegevens van 36 mannen.

Ga in de spreadsheet naar "Tabel lengte" . Daar wordt gewerkt met een klassenindeling. Het werken met klassenindelingen is handig als je niet met een computer werkt die grote databestanden aankan.

a

Welke klassenbreedte wordt gebruikt?

b

Hoe wordt het gemiddelde berekend?

c

Hoe wordt de standaardafwijking berekend? Hoe kan het dat die standaardafwijking niet hetzelfde is als die van de basisgegevens?

d

Bekijk de kolom "leeftijd" in het bestand Gegevens van 36 mannen. Zie je dat daar op dezelfde manier wordt gerekend? Alleen worden de klassenmiddens anders bepaald. Leg uit waarom.

Opgave 12

Open het bestand Gegevens van 36 vrouwen.

a

Bepaal vanuit de basisgegevens de centrummaten en de kwartielen van de leeftijden, de lengtes en de gewichten van vrouwen.

b

Bepaal ook de bijbehorende spreidingsmaten en teken de boxplots.

verder | terug