Statistiek > Gegevens samenvatten
123456Gegevens samenvatten

Voorbeeld 2

Bekijk de tabel met Gegevens van 36 mannen.

Je wilt van alle drie de series waarnemingsgetallen zowel de drie centrummaten als de drie spreidingsmaten bepalen.

Gebruik je Excel, dan gebruik je de statistische functies om de centrummaten en de spreidingsmaten te (laten) berekenen. Zie het practicum Practicum

Werk je met de hand of met de grafische rekenmachine, dan maak je meteen geschikte frequentieverdelingen. Je kunt dan de centrummaten en de spreidingsmaten alleen nog schatten vanuit de klassenmiddens. Zie het Practicum .

> antwoord

Voor de modus en de mediaan zijn de sorteerfuncties in Excel erg handig. Verder kun je gemakkelijk optellen en kolommen maken met de waarden van een waarnemingsgetal maal zijn frequentie, enzovoort.

In deze tweede versie van het Excel bestand vind je de antwoorden. Let op de formules die gebruikt zijn.

Werk je met de grafische rekenmachine, maak dan eerst een tabel van relatieve frequenties met bijbehorende klassenmiddens. Laat vervolgens de machine de centrum- en spreidingsmaten bepalen. Zo krijg je voor de lengte deze gegevens.

Bij de klassenindelingen zijn centrum- en de spreidingsmaten niet exact bepaald, omdat je door indelen in klassen de echte gegevens kwijt bent geraakt. Je krijgt zo schattingen van deze waarden.

Opgave 6

Bekijk in het Voorbeeld 2 de tabel met gegevens van mannen en in het antwoord de tabel met centrummaten en spreidingsmaten.

a

Hoe wordt het gemiddelde berekend?

b

Hoe wordt de spreidingsbreedte (variatiebreedte) berekend?

c

Hoe wordt de kwartielafstand berekend?

d

Ga na dat de modale leeftijd, de modale lengte en het modale gewicht correct zijn.

e

Bereken de kwartielen en teken de bijpassende boxplots.

f

Hoe wordt de standaardafwijking berekend?

Opgave 7

Bekijk het bestand Gegevens van 36 vrouwen.

a

Bepaal vanuit de basisgegevens de centrummaten en de kwartielen van de leeftijden, de lengtes en de gewichten van vrouwen.

b

Bepaal ook de bijbehorende spreidingsmaten en teken de boxplots.

Opgave 8

In twee verzorgingstehuizen heeft men de keuze uit verschillende zitbreedtes voor rolstoelen. Van alle zitbreedtes zijn evenveel rolstoelen beschikbaar.
Verzorgingstehuis Alfa heeft rolstoelen met zitbreedtes van cm, cm,  cm, cm en cm.
Verzorgingstehuis Omega heeft rolstoelen met zitbreedtes van cm, cm,  cm,  cm en  cm.

a

Bereken per verzorgingstehuis het gemiddelde en de mediaan van de zitbreedtes van de rolstoelen.

b

Geven deze centrummaten het verschil tussen de zitbreedtes van de rolstoelen van beide verzorgingstehuizen voldoende aan? Licht je antwoord toe.

verder | terug