Statistiek > Gegevens samenvatten
123456Gegevens samenvatten

Voorbeeld 3

Je ziet een cumulatieve relatieve frequentiepolygoon bij deze klassenindeling van levendgeborenen naar leeftijd van de moeder.

levendgeborenen naar leeftijd moeder
klasse frequentie
15-19 jaar 2182
20-24 jaar 17383
25-29 jaar 49344
30-34 jaar 79001
35-39 jaar 39665
40-44 jaar 6225
45-49 jaar 217

Maak een bijpassende boxplot.

> antwoord

Lees bij % de mediaan af, bij % het eerste kwartiel en bij % het derde kwartiel. Het minimum en maximum zitten bij % en %.

Je ziet:

  • het eerste kwartiel

  • de mediaan

  • het derde kwartiel

Opgave 13

Bestudeer hoe je bij een klassenindeling een boxplot maakt.

Bekijk het bestand Gegevens van 36 mannen.

Maak bij de klassenindeling van de kolom "lengte" een cumulatieve relatieve frequentiepolygoon en een boxplot.

verder | terug