Statistiek > Uitspraken doen
123456Uitspraken doen

Theorie

In elk deel van een boxplot zit % van de waarnemingen. Wanneer het histogram of de bijbehorende frequentiepolygoon bij benadering klokvormig is, zijn het gemiddelde en de standaardafwijking goede karakteristieken van de frequentieverdeling. Er gelden deze vuistregels.

  • Vuistregel 1: tussen en zit % van de waarnemingsgetallen.

  • Vuistregel 2: tussen en zit % van de waarnemingsgetallen.

  • Vuistregel 3: tussen en zit bijna % van de waarnemingsgetallen.

Deze uitspraken betreffen de steekproef.

De uitspraken die je doet over je steekproef zijn alleen geldig voor de hele populatie als de steekproef een goede afspiegeling is van die populatie, dus representatief is. De uitspraken zijn betrouwbaarder als de steekproef voldoende groot is. Wees alert bij uitspraken naar aanleiding van diagrammen, presentaties van cijfers en conclusies uit onderzoek. Bijvoorbeeld populaire vertalingen van onderzoeksrapporten in tijdschriften en kranten door journalisten zijn niet altijd betrouwbaar.

verder | terug