Discrete kansmodellen > Binomiale stochasten
123456Binomiale stochasten

Testen

Opgave 17

Je werpt keer met een zuiver geldstuk. Stochast geeft het aantal keren kruis bij deze worpen.

a

Bereken de verwachtingswaarde en de standaardafwijking van stochast .

Stochast geeft het aantal keren kruis als je keer gooit.

b

Bereken de verwachtingswaarde en de standaardafwijking van .

Opgave 18

Een test bestaat uit vierkeuzevragen. Slechts bij van deze vragen kun je met zekerheid het goede antwoord aangeven. Je besluit de andere vragen op goed geluk een antwoord aan te geven.

a

Hoe groot is de kans dat je vragen van de test het goede antwoord hebt gegeven?

b

Hoe groot is de kans dat je meer dan vragen goed beantwoordt?

c

Hoeveel vragen van de test mag je verwachten goed te beantwoorden?

Opgave 19

In het casino mag je voor € 10,00 met tien zuivere dobbelstenen werpen. Voor iedere dobbelsteen waar je minder dan ogen mee gooit krijg je € 2,00 uitbetaald.
Hoe groot is de kans dat je winst maakt bij dit spel?

verder | terug