Discrete kansmodellen > Binomiale stochasten
123456Binomiale stochasten

Theorie

Een Bernoulli-experiment is een kansexperiment met precies twee uitkomsten: "succes" of "mislukking" . Daarbij hoort een stochast die de waarde of heeft. Je kunt er daarom de volgende kansverdeling bij opstellen:

Als je een Bernoulli-experiment keer herhaalt en stochast stelt het aantal successen daarbij voor, dan heeft een binomiale kansverdeling. Een binomiaal kansexperiment bestaat dus uit gelijke onafhankelijke experimenten met elk precies twee uitkomsten.
De kans op successen is:
Ook nu is de kans op "succes" en verder is .
De variabelen en noem je de parameters van de binomiale verdeling.

Voor een binomiaal verdeelde stochast met parameters en geldt:

  • de verwachtingswaarde is:

  • de variantie is:

  • de standaardafwijking is:

verder | terug