Discrete kansmodellen > Niet binomiaal
123456Niet binomiaal

Toepassen

Opgave 14Steekproefgrootte berekenen
Steekproefgrootte berekenen

Van een grote populatie is bekend dat % een bepaalde eigenschap bezit. Uit deze populatie wordt een willekeurige groep van mensen gekozen.

a

De kans dat in deze steekproef minder mensen aangetroffen worden met die eigenschap is %. Bepaal het maximale aantal mensen in de steekproef met die eigenschap.

Van een andere populatie is bekend dat een bepaalde eigenschap bezit. Uit deze populatie wordt een steekproef getrokken. De kans dat in deze steekproef hoogstens drie elementen worden aangetroffen met die eigenschap is .

b

Bepaal de grootte van de steekproef.

Opgave 15Steaks
Steaks

Van een lading van meer dan steaks is bekend dat er twee bedorven zijn. Er worden willekeurig vijf steaks uit de lading gekozen. Twee ervan blijken bedorven. Wat is de minimale grootte van de lading steaks zodanig dat de kans op deze hypergeometrisch verdeelde gebeurtenis hooguit 0,25% verschilt met de binomiale benadering?

verder | terug