Discrete kansmodellen > Niet binomiaal
123456Niet binomiaal

Verkennen

Opgave V1

In een groep van mannen zijn leden van die groep kleurenblind.
Je trekt aselect een steekproef van vier mannen uit deze groep.

a

Hoe groot is de kans dat daarbij één kleurenblinde man zit?

b

Hoe groot is de kans dat daarbij twee kleurenblinde mannen zitten?

verder | terug