Discrete kansmodellen > Niet binomiaal
123456Niet binomiaal

Testen

Opgave 16

In een vaas zitten vijf balletjes genummerd , , , en . Er worden zonder teruglegging twee balletjes uit de vaas getrokken. Stochast is het verschil van de nummers van de twee balletjes.

a

Stel de kansverdeling voor op.

b

Bereken zonder grafische rekenmachine de verwachtingswaarde, de variantie en de standaardafwijking.

Opgave 17

Bij een experiment heb je de beschikking over vijf vrouwelijke en vijf mannelijke proefpersonen. Je verdeelt ze willekeurig in twee groepen en van elk vijf personen.

a

Hoe groot is de kans dat in groep minstens vier vrouwen terechtkomen? Bereken deze kans met een hypergeometrisch kansmodel en benader de kans daarna met een binomiaal kansmodel. Rond indien nodig af op vier decimalen nauwkeurig.

b

Welk van beide antwoorden op de vraag in a is juist? Licht je antwoord toe.

verder | terug