Discrete kansmodellen > Wortel-n-wet
123456Wortel-n-wet

Voorbeeld 1

Op de doosjes paperclips van een bepaald merk staat: circa stuks.
Door tellingen is gebleken dat er in deze doosjes gemiddeld paperclips zitten met een standaardafwijking van . Je haalt doosjes van die paperclips. Hoeveel paperclips mag je dan in totaal verwachten en met welke standaardafwijking? En wat is de standaardafwijking van het gemiddeld aantal paperclips per doosje?

> antwoord

Neem aan dat het aantal paperclips in elk doosje niet afhangt van het aantal in de andere doosjes. Dan geldt voor het totaal van doosjes:

Je mag daarom paperclips verwachten met een standaardafwijking van ongeveer .

Voor het gemiddelde aantal per doosje geldt:

Opgave 4

In het Voorbeeld gaat het over doosjes paperclips, waarin gemiddeld per doosje paperclips zitten met een standaardafwijking van . Je koopt vijf van die doosjes paperclips.

a

Hoeveel paperclips mag je in totaal in de vijf doosjes samen verwachten?

b

Hoeveel paperclips mag je gemiddeld per doosje in deze steekproef van vijf doosjes verwachten?

c

Welke standaardafwijking heeft het aantal paperclips in deze vijf doosjes samen? Rond af op twee decimalen nauwkeurig.

d

Welke standaardafwijking heeft het gemiddelde aantal paperclips per doosje in deze steekproef van vijf doosjes? Rond af op twee decimalen nauwkeurig

Opgave 5

In een fabriek worden zakken met kg meel gevuld. De zakken hebben een verwacht gewicht van g met een standaardafwijking van g. De zakken worden op hun beurt verpakt met een plastic folie in pakketten van zakken.

a

Bereken het gemiddelde gewicht van deze pakketten.

b

Welke standaardafwijking geldt voor het gewicht van deze pakketten? Geef je antwoord in g in twee decimalen nauwkeurig.

c

Welke verwachtingswaarde en standaardafwijking geldt voor het gemiddelde gewicht van één zak meel uit zo’n pakket? Rond zo nodig af op g in twee decimalen nauwkeurig.

Op een pallet worden pakketten geplaatst.

d

Welk gewicht verwacht je dat op het pallet geplaatst is en welke standaardafwijking geldt hiervoor? Rond zo nodig af op g in twee decimalen nauwkeurig.

e

Welke verwachtingswaarde en standaardafwijking gelden voor het gemiddelde gewicht van één zak meel uit zo'n pallet?

verder | terug