Discrete kansmodellen > Wortel-n-wet
123456Wortel-n-wet

Verkennen

Opgave V1

Je schiet keer op de roos (, , , ..., punten te behalen)
Je kansverdeling per schot is:

Je kent de regels voor de verwachting en de standaardafwijking van de som van twee stochasten.

a

Hoeveel punten verwacht je in totaal te scoren? En welke standaardafwijking hoort er bij dit totaal? Rond af op twee decimalen.

b

Hoeveel punten verwacht je bij deze tien schoten gemiddeld per schot te scoren? En welke standaardafwijking hoort daar bij? Rond af op twee decimalen.

verder | terug