Discrete kansmodellen > Wortel-n-wet
123456Wortel-n-wet

Testen

Opgave 12

In een doos zitten vijf kaartjes met daarop de getallen , , en . Er zitten twee kaartjes met een in.

a

Bereken de verwachtingswaarde en de standaardafwijking van het getal bij het trekken van één kaartje uit de doos. Rond indien nodig af op twee decimalen.

b

Er worden nu met terugleggen twee kaartjes getrokken. Bereken de verwachtingswaarde en de standaardafwijking van de som van de getallen van de twee getrokken kaartjes. Rond indien nodig af op twee decimalen.

c

Bereken de verwachtingswaarde en de standaardafwijking van het gemiddelde van de getallen op de twee getrokken kaartjes. Rond indien nodig af op twee decimalen.

Opgave 13

Geef een verklaring voor het feit dat de standaardafwijking van het gemiddelde van onafhankelijke kansexperimenten elk met stochast kleiner wordt, naarmate groter wordt. Maak geen expliciete verwijzing naar de formule: geef een intuïtieve verklaring.

verder | terug