Discrete kansmodellen > Wortel-n-wet
123456Wortel-n-wet

Theorie

Heb je te maken met onafhankelijke gelijke kansexperimenten, elk met dezelfde stochast , dan geldt voor de som van deze stochasten:

Voor het bewijs hiervan kun je zowel de optelregel voor verwachtingswaarden als die voor varianties toepassen:

Omdat de standaardafwijking gelijk is aan de wortel van de variantie geldt dat:

Je noemt deze stelling de wortel-n-wet.

Voor de kansverdeling die hoort bij het gemiddelde van onafhankelijke gelijke kansexperimenten elk met stochast geldt daarom:

verder | terug