Discrete kansmodellen > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Antwoorden van de opgaven

Opgave 1
a

Er zijn in totaal mogelijke uitkomsten.

krijg je bij de uitkomsten 1-5, 2-4, 3-3, 4-2 en 5-1. Dus .

krijg je bij de uitkomsten 1-6, 2-3, 3-2 en 6-1. Dus .

b

ongeveer

Opgave 2
a

en

b

en

c

ongeveer

Opgave 3
a

ongeveer

b

De verwachtingswaarde is , dus ongeveer personen. De standaarddeviatie is ongeveer .

c

De verwachtingswaarde is , dus ongeveer of personen. De standaarddeviatie is ongeveer .

d

De verwachtingswaarde is ; dus ongeveer personen. De standaarddeviatie is ongeveer .

Opgave 4
a

€ 120,00

b

€ 1,65 per € 1000,00

Opgave 5
a

Er zijn getallen: goed en fout. Prijs bij of goed, de kans daarop is:

b

bron: examen 1978 - I vwo

Opgave 6
a

b

c

Bijvoorbeeld:

.
(goed, redelijk) geeft "goed" ; kans is .
(redelijk, goed) geeft "goed" ; kans is .
(goed, slecht) geeft "redelijk" ; kans is .
(slecht, goed) geeft "redelijk" ; kans is .
(redelijk, slecht) geeft "redelijk" ; kans is .
(slecht, redelijk) geeft "redelijk" ; kans is .
(redelijk, redelijk) geeft "redelijk" ; kans is .
(slecht, slecht) geeft "slecht" ; kans is .
Dus ; en .

d

De kans op "slecht" wordt meer dan gehalveerd.

e

en

Opgave 7
a

ongeveer

b

ongeveer

c

ongeveer

d

ongeveer

Opgave 8
a

Neem aan dat er pakjes van € 9,00 in zitten, dan zijn er pakjes van € 1,00. De totale waarde is € 3000,00. Dus: , geeft . Er zijn dus pakjes met € 1,00 erin.

b

ongeveer

c

d

ongeveer

e

ongeveer

Opgave 9Kansspelen
Kansspelen
a

Je winstverwachting is .
Je ziet snel dat dit getal steeds groter wordt naarmate het langer duurt tot je een zes gooit. Je winstverwachting is erg positief!

b

Je moet twee toevalsgetallen en simuleren die samen kleiner zijn dan 10. En dan naar kansen gaan kijken.
Als is de driehoek rechthoekig, als is de driehoek scherphoekig.

c

Echte onderzoeksopdracht.

Opgave 10Verscheidenheid van achternamen
Verscheidenheid van achternamen
a

.

b

.

c

Er mogen geen trouwende zoons zijn: P(eerste familie niet en 2de familie niet) . Dus ongeveer %.

d

.
P(niet, niet) .
P(één keer) .
De gevraagde kans is ongeveer , dus ongeveer 67%.

e

Stochast geeft het aantal namen dat niet terugkomt. Je moet dan berekenen: . Dus ongeveer 16%.

f

Uit de gegeven tabel volgt: .

(bron: examen wiskunde A vwo 1989, tweede tijdvak, opgave 3)

verder | terug