Continue kansmodellen > Normaalkromme
12345Normaalkromme

Inleiding

Een bedrijf is geïnteresseerd in de tijd die nodig is om een klant te helpen, de transactietijd. Je kunt die tijd in klassen indelen (bijvoorbeeld van hele minuten) en zo bijhouden hoeveel minuten een transactie duurt. Je maakt dan een relatieve frequentieverdeling voor de variabele transactietijd. Maar de transactietijd kan in feite elke (positieve) reële waarde aannemen. Door steeds kleinere tijdsintervallen te nemen kun je een kansverdeling voor deze continue kansvariabele opstellen, benaderen.

Je leert in dit onderwerp:

  • het begrip continue stochast;

  • het begrip normaalkromme en enkele eigenschappen van de normaalkromme.

Voorkennis:

  • werken met discrete stochasten.

verder | terug