Continue kansmodellen > Normaalkromme
12345Normaalkromme

Toepassen

Opgave 19Lichaamslengtes van 5001 vrouwen
Lichaamslengtes van 5001 vrouwen

Open het bestand Enkele lichaamsafmetingen van 5001 vrouwen uit 1947. Hierin zie je een tabel met lichaamslengtes in cm van de 5001 vrouwen uit het onderzoek in 1947 van Freudenthal en Sittig in opdracht van De Bijenkorf.

a

Bereken met de computer de gemiddelde lichaamslengte en de standaarddeviatie.

b

Teken een histogram en benader dit met een normaalkromme waarin je beide waarden aangeeft.

Neem nu verder aan dat de lichaamslengte `L` van vrouwen normaal is verdeeld met de eerder berekende waarden voor het gemiddelde `μ` en de standaarddeviatie  `σ` .

c

`95` % van de lichaamslengtes zit tussen `μ–a` en `μ+a` . Hoe groot is  `a` ?

d

Welke minimale lengte hebben de `16` % grootste lichaamslengtes?

Opgave 20Aspergekweker
Aspergekweker

Een kweker van asperges (soort AA) wil weten wat de gemiddelde lengte is van zijn asperges. Hij meet daarvoor de lengte van een flink aantal asperges. Hij zet deze lengten in een tabel en het valt hem op dat de lengte ongeveer normaal verdeeld is met een gemiddelde van `211`  mm en een standaardafwijking van `12`  mm.
Asperges met een lengte kleiner dan `195` mm noemt de boer "kort" (deze worden wat goedkoper verkocht). Asperges met een lengte tussen `211` mm en `227`  mm noemt hij 'perfect'.
De boer ziet dat `9` % van zijn asperges "kort" zijn.

Bereken hoeveel procent van zijn asperges "perfect" is.

verder | terug