Continue kansmodellen > Normaalkromme
12345Normaalkromme

Voorbeeld 1

In een callcenter is de transactietijd de tijd die nodig is om een klant te woord te staan. is een continue kansvariabele.
Waarom zal niet normaal verdeeld zijn?
Hoe zou je kunnen bepalen?

> antwoord

De bijbehorende kansverdeling zal niet symmetrisch zijn: de kans op een kleine transactietijd is veel groter dan die op een grote.

Schat de oppervlakte onder de kromme om te bepalen, bijvoorbeeld door er staafjes in te tekenen met een klassenbreedte van .
Dan vind je .

Opgave 6

Bekijk het kanshistogram met de frequentiepolygoon uit Voorbeeld 1.

a

Waarom zal de transactietijd in het algemeen niet normaal verdeeld zijn?

b

Bepaal met behulp van het kanshistogram .

c

Hoe groot is de kans op meer dan minuten transactietijd?

Opgave 7
gewicht aantal

In de tabel staan de gewichten van pruimen die gedurende een week uit een pruimenboom zijn gevallen. Het gewicht van deze pruimen is een continue stochast.

a

Teken bij deze gegevens een histogram en een frequentiepolygoon. Vind je dat er hier sprake is van een normale verdeling?

b

Reken met behulp van de klassenmiddens na, dat het gemiddelde gewicht van deze pruimen ongeveer gram is.

c

Leg zelf in duidelijke bewoordingen uit dat de oppervlakte van de staafjes ongeveer net zo groot is als de oppervlakte onder de frequentiepolygoon.

d

Bereken de kans dat een volgende pruim die uit de boom valt een gewicht heeft van meer dan  gram. Rond af op twee decimalen.

verder | terug