Continue kansmodellen > Normaalkromme
12345Normaalkromme

Voorbeeld 2

Je ziet hier dat deze lengteverdeling van negentig meisjes van zeventien jaar bij benadering klokvormig is. Bekijk de frequentietabel met klassen vanaf tot
.

Welk percentage van deze meisjes heeft een lengte van tot meter? Schat dit percentage ook met behulp van de normaalkromme. Ga na dat dit percentage ongeveer met de eerste vuistregel overeenkomt.

> antwoord

Bekijk de frequentietabel en de frequentiepolygoon met de normaalkromme met gemiddelde en standaardafwijking in de figuur.

Het percentage meisjes met een lengte van is:

  • door de frequentietabel te gebruiken ongeveer: %

  • door schatten met de normaalkromme: %

De eerste vuistregel zegt dat ongeveer % van de lengtes in moet liggen tussen en cm. Dat lijkt ongeveer te kloppen.

Opgave 8

Bekijk in Voorbeeld 2 het bestand met de lengteverdeling van de meisjes.

a

Reken na dat het gemiddelde ongeveer cm is en de standaardafwijking ongeveer cm.

b

Waarom is er - deel van genomen?

c

Bekijk de lengtes van de meisjes uit het voorbeeld.
Controleer of er ook aan de tweede vuistregel is voldaan. Doe dit ook op twee manieren, als in het voorbeeld.

Opgave 9

Bekijk het histogram van de lengteverdeling van de soldaten in Uitleg 2.

a

Controleer of er aan vuistregel 1 is voldaan.

b

Controleer of er aan vuistregel 2 is voldaan.

verder | terug