Continue kansmodellen > Normaalkromme
12345Normaalkromme

Practicum

In de volgende practica zie je hoe je kansverdelingen in de grafische rekenmachine invoert en zo histogrammen kunt maken en gemiddelde en standaardafwijking bepalen.

Je kunt ook werken met de normale verdeling in Excel.
Zie het practicum:

  1. Statistiek: de normale verdeling

verder | terug