Continue kansmodellen > Normaalkromme
12345Normaalkromme

Testen

Opgave 21

Bij een groep van mannen is de bloeddruk normaal verdeeld met een gemiddelde van  mm Hg met een standaardafwijking van  mm Hg.

a

Maak een normaalkromme bij de bloeddrukverdeling van deze groep mannen.

b

Hoeveel van de mannen hebben een bloeddruk van minder dan ?

c

Hoeveel mannen hebben een bloeddruk die meer dan twee keer de standaardafwijking afwijkt van de gemiddelde bloeddruk?

d

Kun je precies bepalen hoeveel procent van de mannen een bloeddruk heeft van meer dan ?

Opgave 22

In de figuur zie je een normale verdeling met gegeven gemiddelde en gegeven . Bereken het door een vraagteken aangegeven percentage onder de normaalkromme.

verder | terug