Continue kansmodellen > Normale kansen
12345Normale kansen

Toepassen

Opgave 17Nationale wiskundewedstrijd
Nationale wiskundewedstrijd

Een nationale wiskundewedstrijd wordt voor de derde keer georganiseerd. Het maximaal aantal punten dat je bij deze wedstrijd kunt halen is `36` .
Je mag ervan uitgaan dat de scores van de deelnemers bij de eerste twee edities normaal verdeeld waren.
Het eerste jaar was het gemiddelde `21,9` punten met een standaardafwijking van `5,4` punten.
Het tweede jaar was het gemiddelde `19,2` punten en de standaardafwijking `5,9`  punten.

a

Hoeveel procent van de deelnemers had het eerste jaar meer dan `20` punten?

b

Jasmijn is erg goed in wiskunde. Beide jaren heeft ze met de wedstrijd meegedaan. Ze had het eerste jaar `29` punten en het tweede jaar `28` . Alhoewel haar tweede score iets lager is dan de eerste vindt zij toch dat ze de wedstrijd het tweede jaar beter heeft gedaan. Ben je het met haar eens?

c

Er wordt nu alleen gekeken naar de groep deelnemers die beide jaren van de partij waren.
Bereken in drie decimalen de kans dat een willekeurige deelnemer uit deze groep in beide jaren een score had van minstens `22` punten.

Opgave 18Kasteeltuin
Kasteeltuin

Een tuinarchitect plant in het voorjaar `500` nieuwe plantjes in een kasteeltuin.
Hij weet dat de levensduur van deze plantjes normaal verdeeld is met een gemiddelde van `85` dagen en een standaardafwijking van `22` dagen.
Na `55` dagen gaat hij alle planten controleren en vervangt degenen die dood zijn gegaan door nieuwe plantjes van dezelfde soort.
Na `120` dagen (vanaf het begin gerekend) doet hij dat weer.
Hoeveel planten zal hij naar verwachting de tweede keer moeten vervangen?

verder | terug