Continue kansmodellen > Normale kansen
12345Normale kansen

Uitleg

Bekijk de figuur met de lengteverdeling van een groep soldaten op een kazerne. Bij de lengte `L` (cm) hoort een normaalkromme met een gemiddelde van `182`  centimeter en een standaardafwijking van `7`  centimeter. Anders gezegd: `L` is een normaal verdeelde kansvariabele.

Bedenk wel dat de gegevens van de soldaten op hele lengtes zijn afgerond. Als je vraagt naar het percentage soldaten met een lengte van `180`  centimeter, dan moet je goed afspreken wat je bedoelt: precies `180`  centimeter, of afgerond `180`  centimeter.

Vanaf nu hanteer je de afspraak dat je bij normale verdelingen geen rekening houdt met afrondingen, tenzij duidelijk is dat dit moet. Dit betekent dat: `text(P)(162 < L < 178 )=text(P)(162 ≤L < 178 )=` `text(P)(162 < L≤178 )=text(P)(162 ≤L≤178 )` als `L` normaal verdeeld is.

De "normale kans" dat een soldaat van deze kazerne tussen de grenswaarden `165` en `180` centimeter lang is, gegeven dat `mu(L)=182` en `sigma(L)=7` , noteer je als:
`text(P)(165 ≤L < 180)` | `μ(L)=182 text( en ) σ(L)=7)`

`|` betekent: "gegeven dat" .

In de figuur is dit het gebied onder de normaalkromme tussen de linkergrenswaarde `L=165` en de rechtergrenswaarde `L=180` . Je hebt de grafische rekenmachine of Excel nodig om dergelijke kansen te kunnen berekenen: de vuistregels zijn te beperkt.
Bekijk het Practicum .

Opgave 1

Bekijk het histogram van de lengteverdeling van de soldaten in de Uitleg .

a

Hoeveel is `text(P)(165 ≤L < 180 )` volgens het histogram? Geef je antwoord als getal tussen `0` en `1` .

b

Werk nu het Practicum door om te zien hoe je deze kans met de grafische rekenmachine bepaalt.

c

Bepaal `text(P)(165 ≤L < 180\|\μ(L)=182 text( en ) σ(L)=7 )` met de grafische rekenmachine.

Opgave 2

Gebruik de lengteverdeling van de soldaten in de Uitleg .

a

Bereken de kans dat een soldaat tussen `166` en `177`  centimeter lang is.

b

Bereken hoeveel procent van de soldaten kleiner dan `166`  centimeter is.

c

Bereken hoeveel procent van de soldaten langer dan `192`  centimeter is.

Opgave 3

Bekijk de lengteverdeling van de soldaten in de Uitleg .

a

Controleer de vuistregels met behulp van de grafische rekenmachine.

b

Hoeveel procent van de soldaten heeft volgens de normaalkromme een lengte die minder dan drie standaardafwijkingen van het gemiddelde afwijkt?
Noteer je antwoord met één decimaal.

verder | terug