Continue kansmodellen > Normale kansen
12345Normale kansen

Inleiding

Bij heel veel continue toevalsvariabelen blijkt een mooie symmetrische klokvormige kansdichtheidsfunctie te horen. Dat geldt voor het gewicht van appels, de lengte van een grote groep mensen, vulgewichten van literpakken, e.d.
De beroemde wiskundige Gauss (1777—1855) vond er een formule voor. Sinds die tijd spreek je van een "Gausskromme" of ook wel "normaalkromme" . Je zegt bijvoorbeeld dat het vulgewicht van pakken suiker normaal verdeeld is.

Je leert in dit onderwerp:

  • kansen berekenen bij een gegeven grenswaarde van een normaal verdeelde stochast;

  • bij een gegeven kans de grenswaarden berekenen van een normale verdeelde stochast.

Voorkennis:

  • werken met continue stochasten;

  • de normaalkromme te hanteren;

  • de vuistregels voor de normaalkromme gebruiken.

verder | terug