Continue kansmodellen > Normale kansen
12345Normale kansen

Testen

Opgave 19

Een zakje Cup-a-Soup moet `17` g bevatten. Het gewicht van zakjes is normaal verdeeld. De vulmachine is zo ingesteld dat het vulgewicht `19` g bedraagt met een standaardafwijking van `1,5` g. Het vulgewicht komt overeen met het gemiddelde gewicht.

a

Hoe groot is de kans dat een zakje minder dan `17` g weegt?

b

Hoe groot is de kans dat een zakje Cup-a-Soup meer dan `17`  g weegt?

c

Hoeveel weegt `90` % van deze zakjes op zijn hoogst?

d

Hoeveel weegt `90` % van deze zakjes op zijn minst?

Opgave 20

Bij een groep van `1000` mannen is de bloeddruk normaal verdeeld met een gemiddelde van `128,5` mm Hg met een standaardafwijking van `12,5` mm Hg.

a

Hoeveel mannen hebben een bloeddruk die meer dan drie keer de standaardafwijking afwijkt van de gemiddelde bloeddruk?

b

Hoeveel procent van de mannen heeft een bloeddruk van meer dan `150` ?

c

Hoeveel bedraagt de bloeddruk van de `10` % mannen met de hoogste bloeddruk?

verder | terug