Continue kansmodellen > Normale kansen
12345Normale kansen

Theorie

Continue kansvariabelen zoals het gewicht van appels, de lengte van een grote groep mensen, vulgewichten van literpakken, en dergelijke zijn vaak normaal verdeeld. Je spreekt dan van een normale kansvariabele of normale statistische variabele.

De wiskundige Gauss (1777—1855) vond een formule voor de grafiek van de bijpassende normaalkromme of gausskromme. Deze "Gausskromme" of "normaalkromme" wordt bepaald door het gemiddelde `μ` en de standaardafwijking `σ` van de verdeling. In de grafische rekenmachine is de formule voor die normaalkromme geprogrammeerd. Daarmee kun je de normaalkromme schetsen en de bijbehorende kansen berekenen, ook als die niet met de vuistregels zijn te bepalen.

De kans die wordt weergegeven door de gekleurde oppervlakte noteer je als:
`text(P)(165 ≤L < 180 \|\ μ(L)=182 text( en ) σ(L)=7)`

Hierin betekent het verticale streepje: "gegeven dat" .

Omdat `text(P)(L=165)=0` is die kans hetzelfde als `text(P)(165 < L < 180)` .

Als je wilt berekenen wat de kans is dat iemand afgerond een lengte heeft van `165` centimeter, dan moet je `text(P)(164,5 < X < 165,5)` berekenen.

Hanteer de afspraak dat je bij een normale verdeling geen rekening houdt met afrondingen, tenzij duidelijk in de vraagstelling naar voren komt dat dit moet.

Hoe je dit op de grafische rekenmachine invoert, zie je in het Practicum .
Hoe je dit met Excel doet, zie je ook in het Practicum .

verder | terug