Continue kansmodellen > Normaal of niet
12345Normaal of niet

Toepassen

Opgave 18Lichaamslengtes van 5001 vrouwen
Lichaamslengtes van 5001 vrouwen

Open het bestand Enkele lichaamsafmetingen van 5001 vrouwen uit 1947. Hierin zie je een tabel met lichaamslengtes in cm van de `5001` vrouwen uit het onderzoek in `1947` van Freudenthal en Sittig in opdracht van De Bijenkorf.

a

Bereken de gemiddelde lichaamslengte en de standaardafwijking.

b

Teken op normaal waarschijnlijkheidspapier de bijbehorende cumulatieve relatieve frequentieverdeling.

Zijn de lichaamslengtes bij benadering normaal verdeeld?

c

`95` % van de lichaamslengtes zit tussen `μ–a` en `μ+a` . Hoe groot is `a` ? Lees je antwoord uit de figuur af.

d

Welke minimale lengte hebben de `16` % grootste lichaamslengtes? Lees je antwoord uit de figuur af.

Opgave 19Kniehoogtes van 5001 vrouwen
Kniehoogtes van 5001 vrouwen

Open het bestand Enkele lichaamsafmetingen van 5001 vrouwen uit 1947. Hierin zie je een tabel met kniehoogtes in cm van de `5001` vrouwen uit het onderzoek in 1947 van Freudenthal en Sittig in opdracht van De Bijenkorf.

a

Bereken de gemiddelde kniehoogte en de standaarddeviatie.

b

Teken op normaal waarschijnlijkheidspapier de bijbehorende cumulatieve relatieve frequentieverdeling.

Zijn de kniehoogtes bij benadering normaal verdeeld?

c

Ga na, dat de gemiddelde kniehoogte en de standaardafwijking die je uit de figuur kunt aflezen overeenkomen met de berekende waarden.

d

`60` % van de kniehoogtes zit tussen `μ–a` en `μ+a` . Hoe groot is `a` ? Lees je antwoord uit de figuur af.

f

Welke minimale lengte hebben de `15` % grootste kniehoogtes? Lees je antwoord uit de figuur af.

Opgave 20Stalen buizen
Stalen buizen

In een staalfabriek worden twee soorten buizen (A en B) geproduceerd. Deze worden vervolgens in allerlei combinaties aan elkaar gelast. De lengte van de buizen van soort A is normaal verdeeld met een gemiddelde van `80`  cm en een standaardafwijking van `4`  cm. Ook de lengte van de buizen van soort B is normaal verdeeld met een gemiddelde van `55`  cm en een standaardafwijking van `3`  cm.

a

Een buis van soort A wordt gelast aan een buis van soort B. Bereken in vier decimalen de kans dat de totale lengte meer dan `140` cm is.

b

Bereken in vier decimalen de kans dat een buis van soort A minder dan `30` cm langer is dan een buis van soort B.

c

Nu worden er twee buizen van soort B gelast aan een buis van soort A. Bereken in vier decimalen de kans dat de totale lengte minder dan `185` cm is.

verder | terug