Continue kansmodellen > Normaal of niet
12345Normaal of niet

Verkennen

Opgave V1

Bij een landelijk onderzoek zijn de gewichten bepaald van `1000` aselect gekozen volwassen vrouwen van `20- < 30` jaar, zie tabel. De frequentieverdeling lijkt op die van een normale verdeling. Kun je nu zonder meer een normale verdeling als rekenmodel gebruiken voor deze groep vrouwen?

a

Ga na of deze frequentieverdeling voldoet aan de vuistregels voor een normale verdeling.

b

Is het voldoen aan de vuistregels voldoende reden om te concluderen dat een normale verdeling een bruikbaar rekenmodel is?

verder | terug