Continue kansmodellen > Normaal of niet
12345Normaal of niet

Inleiding

Als je de gewichten van zo'n `1000` aselect gekozen vrouwen uit de leeftijdsgroep van `20- < 30` jaar meet, krijg je ongeveer een klokvormige frequentieverdeling. Maar mag je nu zeggen dat er sprake is van een normale verdeling?
Er bestaat normaal waarschijnlijkheidspapier. Op dat papier wordt een cumulatief relatief frequentiepolygoon een rechte lijn als er van een normale verdeling sprake is. Met behulp van de vuistregels kun je vanaf dat papier dan het gemiddelde en de standaardafwijking aflezen.

Je leert in dit onderwerp:

  • een cumulatief relatief frequentiepolygoon tekenen op normaal waarschijnlijkheidspapier;

  • verwachtingswaarde of standaarddeviatie van een normale stochast aflezen;

  • gemiddelde en standaardafwijking van som/verschil van normaal verdeelde stochasten bepalen.

Voorkennis:

  • werken met normale stochasten en kansen berekenen bij normale stochasten;

  • grenswaarden terugzoeken bij normale kansen;

  • verwachtingswaarde en standaarddeviatie berekenen van de som van onafhankelijke stochasten.

verder | terug