Continue kansmodellen > Normaal of niet
12345Normaal of niet

Testen

Opgave 23

Open het bestand Enkele lichaamsafmetingen van 5001 vrouwen uit 1947. Hierin zie je een tabel met kniehoogtes in cm van de `5001` vrouwen uit het onderzoek in 1947 van Freudenthal en Sittig in opdracht van De Bijenkorf.

a

Bereken de gemiddelde kniehoogte en de standaarddeviatie.

b

Teken op normaal waarschijnlijkheidspapier de bijbehorende cumulatieve relatieve frequentieverdeling.

c

Ga na, dat de gemiddelde kniehoogte en de standaardafwijking die je uit de figuur kunt aflezen overeen komen met de berekende waarden.

d

Zijn de kniehoogtes bij benadering normaal verdeeld?

e

`60` % van de kniehoogtes zit tussen `μ–a` en `μ+a` . Hoe groot is a? Lees je antwoord uit de figuur af.

f

Welke minimale lengte hebben de `15` % grootste kniehoogtes? Lees je antwoord uit de figuur af.

Opgave 24

Literpakken melk worden machinaal gevuld. Zo'n pak heeft een inhoud die normaal is verdeeld met een gemiddelde van `1,010` liter en een standaardafwijking van `0,006` liter. De vulmachine staat ingesteld op het gieten van gemiddeld `1,005` liter melk in zo'n pak met een standaardafwijking van `0,004` liter. Ook dit vulvolume is normaal verdeeld.

a

In hoeveel procent van gevallen gaat bij het vullen melk verloren?

b

Het gemiddelde vulvolume kan worden ingesteld. Hoeveel moet dit bedragen opdat in niet meer dan `1` % van de gevallen melk verloren gaat bij het vullen van een pak?

verder | terug