Continue kansmodellen > Totaalbeeld
12345Totaalbeeld

Toepassen

Opgave 8Intelligentiequotiënt
Intelligentiequotiënt

In het begin van de vorige eeuw werd er veel waarde gehecht aan het zogenaamde "intelligentiequotiënt" IQ van met name kinderen. In 1904 werd de psycholoog Alfred Binet (1857—1911) door de Franse overheid gevraagd een test te ontwerpen om "slimme" van "domme" kinderen te onderscheiden.

Binet ontwierp een intelligentietest waarmee hij de intelligentieleeftijd van een kind vaststelde. Wanneer de intelligentieleeftijd wordt gedeeld door de werkelijke leeftijd (en met `100` vermenigvuldigd) dan krijg je het IQ. Dit IQ is normaal verdeeld met een gemiddelde dat op `100` is gesteld. Zo is de Stanford-Binet intelligentieschaal ontwikkeld.
Bekijk de normale verdeling die Binet maakte.

a

Welk gemiddelde en welke standaardafwijking heeft het IQ volgens de Stanford-Binet-schaal?

b

Is het IQ afhankelijk van je leeftijd?

c

Hoeveel procent van de mensen heeft een minder dan normale intelligentie?

d

Hoeveel procent van de mensen heeft een IQ van boven de `140` ?

e

Welk IQ heeft de meest intelligente `10` % van de bevolking?

verder | terug