Continue kansmodellen > Totaalbeeld
12345Totaalbeeld

Achtergronden

In 1718 publiceerde Abraham de Moivre (1667—1754) "The Doctrine of Chance" , een boek over kansrekening waarin de eerste definitie van statistische onafhankelijkheid verscheen, naast de aanpak van allerlei problemen op het gebied van dobbelen en andere kansspelen.

Bij de bestudering van herhaalde trekkingen (met teruglegging) van een schijf uit een vaas met alleen zwarte en witte schijven waarbij de kans op een zwarte en een witte schijf even groot is, ontdekte De Moivre dat een bijpassende kansverdeling een histogram heeft dat netjes klokvormig is. Later werd dit probleem gesimuleerd met het bord van Galton waarin balletjes naar beneden vallen op een aantal rijen met pinnen.

verder | terug