Verschillen en verbanden >

Toepassen

Opgave 7The Great Blackout
The Great Blackout
dag aantal geboorten
04-08 448
05-08 466
06-08 377
07-08 344
08-08 448
09-08 438
10-08 455
11-08 468
12-08 462
13-08 405
14-08 377
15-08 451
16-08 497
17-08 458
18-08 429
19-08 434
20-08 410
21-08 351
22-08 467
23-08 508

Op 9 november 1965 viel de stroom uit in New York City, een storing die uur duurde: "The Great Blackout" . Negen maanden later schreven de kranten over een geboorte-explosie in New York City. De tabel vermeldt het aantal geboorten in New York City in een periode van tot dagen na "The Great Blackout" , in augustus 1966.
Het gemiddelde aantal geboorten per dag dat over deze periode ongeveer bedraagt, blijkt echter niet zo veel hoger te liggen dan het gemiddelde over het gehele jaar 1966 dat bedraagt. Neem aan dat het aantal geboorten per dag in New York City over het gehele jaar 1966 redelijk constant is.

a

Laat zien dat het aantal dagen in de periode van 4 tot en met 23 augustus waarop het geboortegemiddelde boven het jaargemiddelde ligt, niet significant hoog is. Neem een significantieniveau van %.

In de dagen voorafgaande aan 4 augustus 1966 bleek op zo veel dagen het aantal geboorten kleiner te zijn dan , dat men van een significante afwijking kan spreken bij een significantieniveau van %.

b

Op hoeveel dagen was er sprake van een aantal geboorten beneden het gemiddelde?

4 augustus 1966 was een donderdag. Op de drie zondagen in de periode van 4–23 augustus 1966 was het aantal geboorten kleiner dan . Neem aan dat het aantal geboorten in New York City normaal is verdeeld met een gemiddelde van en een standaardafwijking van in de weken die volgen op de periode van 4–23 augustus 1966.

c

Toon aan dat tot op twee decimalen de kans dat op een willekeurig gekozen dag het aantal geboorten kleiner is dan , gelijk is aan .

In de zondagen die volgen op de periode van 4–23 augustus 1966 blijken er zondagen te zijn met een aantal geboorten kleiner dan .

d

Is het aantal zondagen met een aantal geboorten kleiner dan significant hoog? Neem %.

verder | terug