Verschillen en verbanden > Het begrip toets
123456Het begrip toets

Inleiding

Vaak worden uitspraken over de hele bevolking gedaan op basis van een steekproef. Dat brengt natuurlijk risico's met zich mee. Immers ook als (bijvoorbeeld) in werkelijkheid % van de bevolking het afgelopen jaar griep heeft gehad, kan in een steekproef door toevallige omstandigheden dit percentage wel eens anders liggen. Hoe kun je zo een steekproef gebruiken om te schatten hoeveel grieppatiƫnten er zijn geweest?

Je leert in dit onderwerp:

  • het begrip hypothese toetsen;

  • de begrippen nulhypothese, alternatieve hypothese en beslissingsvoorschrift.

Voorkennis:

  • werken met binomiale en normale kansverdelingen.

verder | terug