Verschillen en verbanden > Binomiale toetsen
123456Binomiale toetsen

Voorbeeld 2

Om te bepalen of een dobbelsteen zuiver is, kun je bijvoorbeeld keer met deze dobbelsteen werpen en het aantal keren "zes ogen" tellen. Bij hoeveel keer "zes ogen" mag je dan besluiten dat hij niet zuiver is? Neem een significantieniveau van %.

> antwoord

Je kunt deze vraag "vertalen" naar een tweezijdige binomiale toets:

  • is het aantal keren "zes" gegooid met een dobbelsteen, is binomiaal verdeeld.

  • (De verwachte waarde van is .)

  • steekproefgrootte

Nu moet .

Je bepaalt de twee grenzen daarom uit:

Hieruit volgt en . De kritieke gebieden zijn dus en .

Opgave 5

Gebruik de gegevens uit het voorbeeld.

a

Waarom is deze toets tweezijdig?

b

Hoe wordt de onbetrouwbaarheidsdrempel hier verwerkt?

c

Bereken het kritieke gebied bij een significantieniveau van %.

Opgave 6

Bij een spel moet er met een achtvlaksdobbelsteen gegooid worden. Manon vermoedt dat deze dobbelsteen niet zuiver is. Ze gooit er keer mee en telt hoe vaak ze acht ogen gooit. Bij hoeveel keer "acht ogen" mag Manon besluiten dat de dobbelsteen niet zuiver is? Neem een significantieniveau van %.

verder | terug