Verschillen en verbanden > Binomiale toetsen
123456Binomiale toetsen

Theorie

Veronderstel dat voor een binomiale stochast de gangbare opvatting is dat het deel is van de elementen van een steekproef met een bepaalde eigenschap. Iemand bestrijdt deze opvatting en beweert dat .

Hier wordt dus tegen getoetst.

Omdat een binomiale stochast is, heet dit een binomiale toets van de proportie (= deel).

Bij statistisch onderzoek wordt vaak geeist, dat de kans op de fout " wordt verworpen terwijl deze toch waar is" klein is. De waarde van deze foutkans heet het significantieniveau of de onbetrouwbaarheidsdrempel. Dit wordt aangegeven met de Griekse letter ( "alfa" ). De waarde van de significantie moet vóóraf worden afgesproken:

Met deze waarde van de significantie kun je het kritieke gebied bij steekproefomvang berekenen:

De berekende is dan de grens van het kritieke gebied.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende soorten toetsen. Deze hangen af van de alternatieve hypothese:

  • als deze van de vorm is spreken we van een rechtszijdige toets;

  • als spreken we van een linkszijdige toets;

  • als spreken we van een tweezijdige toets.

Bij de tweezijdige toets bestaat het kritieke gebied (meestal) uit twee delen. De onbetrouwbaarheidsdrempel verdeel je dan in twee gelijke delen voor elk deel van het kritieke gebied.

verder | terug