Verschillen en verbanden > Normale toetsen
123456Normale toetsen

Voorbeeld 2

Volgens de fabrikant is zijn vulmachine zo ingesteld dat het gewicht (gram) van zijn pakken suiker normaal verdeeld is met en .

De fabrikant test zijn vulmachine door van een steekproef van pakken suiker het gemiddelde gewicht te berekenen. Hij doet (uiteraard) een dubbelzijdige toets.
Wat is het beslissingsvoorschrift bij een significantieniveau van %?

> antwoord
  • is onbekend en

  • Het significantieniveau is .

geeft:

en
Het kritieke gebied wordt daarom of .

Opgave 7

In het voorbeeld zie je hoe je bij een tweezijdige toets te werk kunt gaan.

a

Waarom is dit een tweezijdige toets? Wat gebeurt er met de onbetrouwbaarheidsdrempel ?

b

Voer de beschreven toets zelf uit, maar nu met een significantieniveau van %.

Opgave 8

In een medisch laboratorium worden voortdurend cholesterolgehaltes in bloedmonsters bepaald. De gebruikte apparatuur wordt elk uur gecontroleerd met behulp van een ijkmonster. Hiervan is bekend dat het gemiddelde mg per mL zou moeten zijn. De controlemetingen aan het ijkmonster leveren op: .
Is er met een significantie van reden om aan te nemen dat de meetapparatuur niet goed meer werkt?

Gebruik de standaardafwijking van de controlemetingen als schatting voor de standaardafwijking van de populatie.

verder | terug