Verschillen en verbanden > Normale toetsen
123456Normale toetsen

Testen

Opgave 16

In een melkfabriek worden flessen machinaal gevuld. De gedoseerde hoeveelheid per fles is normaal verdeeld. Bij juiste instelling is de verwachte hoeveelheid g per fles. Een kwaliteitsinspecteur neemt een steekproef van flessen en vindt voor het gemiddelde g. De standaardafwijking is g.
Toets, met significantieniveau , g tegen g.

Opgave 17

Een partij kobaltchloride wordt bij levering door de ontvanger gekeurd op het gehalte kobalt. Volgens de leverancier is het gehalte %. Hieronder zie je de resultaten van de metingen.

Toets met behulp van deze resultaten of de leverancier gelijk heeft. Je mag aannemen dat het gehalte kobalt normaal verdeeld is. Neem als significantieniveau .

verder | terug