Verschillen en verbanden > Normale toetsen
123456Normale toetsen

Theorie

Er wordt beweerd dat stochast verdeeld is met gemiddelde .
Iemand anders vertrouwt dit gemiddelde niet en vermoedt .

Om dit te toetsen is een steekproef nodig met grootte . De steekproefgemiddelden van dergelijke steekproeven zijn altijd normaal verdeeld met en .

Je kunt nu vaststellen of de afwijking van ten opzichte van significant is.
Om deze berekening uit te kunnen voeren, moet de standaardafwijking bekend zijn.

De toets van het (normaal verdeelde) gemiddelde ziet er bijvoorbeeld zo uit:

  • is de gekozen variabele

  • De steekproefomvang is

  • is het berekende steekproefgemiddelde en (wortel-n-wet)

Het kritieke gebied bereken je uit het gekozen significantieniveau , bijvoorbeeld zo:

Hierin zijn en de grenswaarden van het kritieke gebied.

In dit geval spreek je van een tweezijdige toets. Er is sprake van een linkszijdige toets bij het toetsen van of van een rechtszijdige toets indien .

Het significantieniveau moet uiteraard vooraf worden gekozen.

verder | terug