Verschillen en verbanden > Verbanden
123456Verbanden

Voorbeeld 2

De mate van samenhang is in een getal uit te drukken: de correlatiecoëfficiënt. Deze correlatiecoëfficiënt kun je bijvoorbeeld met Excel of met de grafische rekenmachine laten uitrekenen. Zie het Practicum . Vervolgens kun je met vuistregels conclusies trekken.

  • Als dan is er sprake van sterke negatieve samenhang.

  • Als dan is er sprake van matige negatieve samenhang.

  • Als dan is er sprake van zwakke negatieve samenhang.

  • Als dan is er sprake van zwakke positieve samenhang.

  • Als dan is er sprake van matige positieve samenhang.

  • Als dan is er sprake van sterke positieve samenhang.

Opgave 8

Om te onderzoeken of er enig verband bestaat tussen de lengte van een vader en die van zijn zoon zijn de lengtes van vaders en die van hun oudste zoons gemeten op het moment dat die zoons volwassen werden. De gegevens staan in deze tabel.

lengte vader in cm 173 168 178 170 180 165 185 175 180 178 183 188
lengte zoon in cm 180 175 180 173 183 175 180 173 188 178 180 185
a

Teken een spreidingsdiagram (een puntenwolk) bij deze gegevens.

b

Bereken de correlatiecoëfficiënt in twee decimalen nauwkeurig.

c

Bestaat er een lineair verband tussen en ?

verder | terug