Verschillen en verbanden > Verbanden
123456Verbanden

Uitleg

Tussen de twee variabelen het gemiddelde cijfer van het SE en het gemiddelde cijfer van het CE bestaat een statistische samenhang: als je gemiddelde van het SE hoog is, zal waarschijnlijk je cijfer voor het CE ook hoog zijn. Er is een (statistisch) verband tussen deze twee variabelen, wat blijkt uit deze figuren.

Op de horizontale as staat het SE-cijfer, op de verticale as het CE-cijfer. Dit is een spreidingsdiagram of puntenwolk. De vorm van de puntenwolk zegt iets over de samenhang tussen twee variabelen. Zie daarvoor de afbeeldingen.

Een ander woord voor statistisch verband of samenhang is correlatie.

Correlatie zegt iets over de statistische samenhang van twee variabelen en niets over een eventuele causale relatie (dus een oorzaak-gevolgrelatie) tussen de twee variabelen. Er is samenhang tussen de verkoop van handschoenen en de verkoop van winterbanden, maar de oorzaak is dan het mogelijke koude winterweer.

Spreidingsdiagram met een statistisch verband tussen en .

Spreidingsdiagram met een statistisch verband tussen en .

Spreidingsdiagram met een sterk statistisch verband tussen en .

Spreidingsdiagram zonder duidelijk statistisch verband tussen en .

Spreidingsdiagram met een sterk statistisch verband tussen en .

Spreidingsdiagram met een sterk statistisch verband tussen en .

Opgave 1

Bekijk de spreidingsdiagrammen voor de variabelen lengte (cm) en gewicht (kg) van een groep jongens.

a

Tussen welke waarden liggen de gewichten van jongens met een lengte van cm in dit diagram?

b

Bij welke lengte is de spreiding van de gewichten het grootst?

c

Is er sprake van een verband tussen lengte en gewicht bij deze jongens?

d

Is er een sterk verband tussen de lengte en gewicht bij deze jongens als je kijkt naar de uitleg?

Opgave 2

Bekijk het spreidingsdiagram voor de variabelen lengte (cm) en gewicht (kg) van een groep meisjes.

a

Is er sprake van een statistisch verband tussen lengte en gewicht bij deze meisjes?

b

Vergelijk de afbeelding van de meisjes met die van de jongens uit de vorige opgave. In welke afbeelding vind je het verband sterker, bij de jongens of bij de meisjes?

Opgave 3

Geef van de volgende variabelen aan of er sprake is van een oorzakelijk verband of niet.

a

Het aantal verkochte ijsjes en het aantal verdrinkingen op een dag.

oorzakelijk verband

geen oorzakelijk verband

b

Het aantal uur dat kinderen buiten spelen en het aantal kinderen dat op een dag met schaafwonden bij de huisarts komt.

oorzakelijk verband

geen oorzakelijk verband

verder | terug