Verschillen en verbanden > Verbanden
123456Verbanden

Uitleg

Om te onderzoeken of er een verband bestaat tussen de lichaamslengte en de armlengte van studenten zijn de resultaten van een onderzoek onder studenten in een spreidingsdiagram gezet. Bekijk de figuur. Er blijkt in dit onderzoek bij benadering een lineair verband te zijn tussen de lichaamslengte `L` in centimeter en de armlengte `A` in centimeter. De getekende rechte lijn geeft dit verband weer. Zo'n lijn wordt een trendlijn genoemd. Je tekent de trendlijn zo, dat deze zo dicht mogelijk langs de punten gaat.

Bij de trendlijn kun je een formule opstellen. Daarvoor lees je eerst twee geschikte punten op de trendlijn af, bijvoorbeeld `(150, 62)` en `(190, 78)` .

Met behulp van deze punten kun je de formule opstellen. Je vindt:

`A=0,4*L+2`

Met behulp van deze formule kun je voorspellingen doen over bijvoorbeeld de armlengte van iemand van 2 meter.

Opgave 4

Bekijk de uitleg.

a

Stel zelf de formule van de trendlijn op.

b

Schat de armlengte van iemand die `2` meter is.

c

Schat de lengte van iemand die een armlengte van `70` cm heeft.

Opgave 5

Een gemeente heeft onderzoek gedaan naar het aantal honden per straat en het aantal huizen per straat. Een gedeelte van de resultaten van dit onderzoek zie je in een puntenwolk.

Er lijkt een lineair verband te zijn tussen het aantal honden `D` en het aantal huizen `H` .

a

Teken de trendlijn.

b

Stel de formule op van de trendlijn.

c

Maak een schatting van het aantal honden in een straat met `60` huizen.

d

Maak een schatting van het aantal huizen in een straat, als daar `12` honden zijn.

verder | terug